Batxillerat d’Arts.

Edexcel BTEC Level 3 90-credit Diploma in Performing Arts.

Itinerari recomanat especialment per a aquells joves que vulguin accedir a un Grau universitari a l’Escola Superior d’Art Dramàtic, en un Conservatori Superior de Dansa i a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle; a cicles formatius de grau mitjà i superior en interpretació, escenografia, direcció d’escena i dramatúrgia, dansa, titelles i teatre d’objectes, teatre gestual, teatre musical, circ i gestió cultural.

Batxillerats creatius. Procés de sol·licitud de plaça obert.

[Aquesta titulació no és impartida en anglès]

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Ciències del món contemporani
 • Treball de recerca
 • Tutoria

ASSIGNATURAS D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Anatomia aplicada
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Taller d’arts escèniques

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Performing to an audience
 • Singing skills for actors and dancers
 • Dance in Performance
 • Movement in performance

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonamants de les arts
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Taller d’arts escèniques II

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Performance workshop
 • Rehearsing for Performance
 • Principles of acting
 • Choreographic principles
 • Special Subject Investigation

Angels Albareda
Angels Albareda
Miriam Alamany
Miriam Alamany
Albert Alemany
Albert Alemany
Marta Angelat
Marta Angelat
Ester Bartomeu
Ester Bartomeu
Angels Bassas
Angels Bassas
Maria Canelles
Maria Canelles
Jordi Feixas
Jordi Feixas
Imma Fontanals
Imma Fontanals
Eva López
Eva López
Natalia Márquez
Natalia Márquez
Mar Millanes
Mar Millanes
Elisabet Montané
Elisabet Montané
Jaume Morató
Jaume Morató
Mar Nadal
Mar Nadal
Laia Porta
Laia Porta
Bea Vergés
Bea Vergés