Batxillerat d’Arts

Edexcel BTEC Level 3 90-credit Diploma in Arts & Design.

Itinerari recomanat per a tots aquells joves que tinguin intenció d’accedir a estudis superiors universitaris de Disseny d’espais interiors arquitectònics i mobiliari; Disseny gràfic, industrial i de producte; Disseny audiovisual, comunicació i publicitat; Belles arts, arts plàstiques i arts aplicades.

També s’enfoca al públic relacionat amb els graus formatius superiors en fotografia, aparadorisme, còmic, estampacions, estilisme d’indumentària, gràfica publicitària, gràfica interactiva, il·lustració, modelisme i maquetisme, projectes i direcció d’obres de decoració.

Batxillerats creatius. Procés de sol·licitud de plaça obert.

[Aquesta titulació no és impartida en anglès]

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Ciències del món contemporani
 • Treball de recerca
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Cultura audiovisual I
 • Dibuix artístic
 • Volum
 • Taller de disseny

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Materials, techniques and processes in Art and Design
 • Ideas and concepts in Art and Design
 • Communication through Art and Design
 • Art and Design specialist contextual investigation.
 • 3D design, media, techniques and technology

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Ciències del món contemporani
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Cultura audiovisual II
 • Disseny
 • Taller de disseny II
UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Visual recording in Art and Design
 • Computers in Art and Design
 • Art and Design specialist contextual investigation.
 • Design for advertising
 • 3D computer modelling
 • Starting a small business in Art and Design
 • Typographic and Layout design